Ik overweeg een bijzondere gift

Wilt u meer weten over bijzondere giften? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of raadpleeg deze websites.

Ja, ik geef graag!

Wilt u eenmalig een anonieme gift doen? Gebruik dan onze donatiebutton.

Wilt u eenmalig een grote gift doen aan de Vrienden of aan een specifiek project en hoeft het niet anoniem? Neem dan gerust even contact met ons op, we komen graag persoonlijk met u in gesprek.

Contactformulier

Als u minimaal vijf jaar op een rij met een vast jaarlijks bedrag kleur wilt geven aan het leven van een ander, dan is daar de periodieke schenking het meest geschikt voor. Uw gift is dan namelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U hebt hier geen notaris voor nodig; op www.belastingdienst.nl/giften kunt u zelf een geldige schenkingsovereenkomst downloaden en invullen en leest u meer over periodiek schenken.

Contactformulier

Met deze slogan roepen goede doelen u op om een goed doel op te nemen in uw testament. Goede doelen werken aan een betere samenleving en zijn daarmee van essentieel belang voor nu en de toekomst. Steeds meer mensen doen het. Het hoeft in een testament trouwens helemaal niet om een groot bedragen te gaan; alle bedragen zijn welkom. Nalaten aan een goed doel met ANBI-status – zoals de Vrienden van de Zorgboog – is vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat het bedrag de Vrienden van de Zorgboog ontvangen, volledig aan de doelstelling besteed wordt: 100% kleur!

Legaat; dit is een bepaling in uw testament waarmee u een van tevoren vastgesteld bedrag nalaat aan de stichting Vrienden van de Zorgboog.

Erfstelling; hiermee kunt u een bepaald percentrage van uw erfenis voor de Vrienden van de Zorgboog vastleggen in een notariële akte.

Contactformulier

Wilt u meer weten over bijzondere giften?

Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of raadpleeg deze websites:

Arrow-up