Doe je mee?

Vriendschap is voor iedereen verschillend, maar één ding is zeker: vrienden geven kleur aan je leven. Ieder mens heeft daar behoefte aan. Daar zetten de Vrienden van de Zorgboog zich voor in. Voor kleur in het leven van onze cliënten; jong en oud, alle generaties. We doen dat door samen met jou projecten* te realiseren die betekenis geven aan het dagelijks leven van onze cliënten. Doe je mee?

Ja, wij geven graag!
*Projecten is hier bedoeld als verzamelnaam voor voorzieningen, wensen, initiatieven, plannen of kansen die je gerealiseerd zou willen zien.

De vrienden steunen bij voorkeur projecten met een vernieuwend karakter die cliënten van de Zorgboog duurzaam in staat stellen tot:

 • Zelfredzaamheid
 • Positieve gezondheid
 • Ontplooiing
 • Zelfzorg & e-Health

Naast aansluiting bij deze hoofdthema’s, zijn er nog enkele criteria waarop het bestuur van de Vrienden de projectaanvraag beoordeelt:

 • Je kunt duidelijk en onderbouwd de urgentie en de doelgroep van het project aangeven
 • Je project kent een start- en eventuele einddatum (en is nog niet in uitvoering)
 • Je laat zien hoe je je eigen netwerk voor dit project kunt inzetten
 • Het project valt buiten het reguliere budget van de Zorgboog
 • Je hebt de kosten van het project overzichtelijk op een rijtje en daarbij ook gedacht aan bijkomende kosten zoals personele kosten, onderhoud of afschrijving
 • Er is een projectleider en er is draagvlak voor je project in de organisatie
 • Er is een akkoord voor het project van de budgethouder
 • Het project wordt in het werkgebied van de Zorgboog uitgevoerd

Kun je op de meeste criteria ‘ja’ zeggen? Dien dan je project in via het onderstaande aanvraagformulier.

Klik hier voor het formulier

Als je project door de Vrienden van de Zorgboog wordt geadopteerd, dan kan het zijn dat de Vrienden:

 • Met een donatie je project financieren
 • Met een donatie een deel van je project financieren en samen met jou en/of de projectleider een fondsenwervingsplan opzetten en dat gezamenlijk gaan uitvoeren. Een van de instrumenten die we daarvoor hebben is een crowdfundingpagina op www.vriendenkleurenjeleven.nl waarop je project gepresenteerd wordt.

In beide gevallen financieren de vrienden geen personele inzet, onderhoud of afschrijving.

Fondsenwerving is iets dat we altijd samen doen. De Vrienden van de Zorgboog zetten hun netwerk in om financiering voor een project te realiseren; dat verwachten we ook van degene die het project heeft ingediend.

Klik hier voor het formulier
 1. Je hebt via deze website een volledig ingevuld aanvraagformulier bij de Vrienden van de Zorgboog ingediend.
 2. De Vrienden sturen per e-mail een bericht van ontvangst en geven aan wanneer je project besproken wordt. De Vrienden vergaderen 5 x per jaar; tijdens een van deze vergaderingen – afhankelijk van moment van indienen en eventuele aanvullende vragen – wordt je projectaanvraag besproken.
 3. De Vrienden laten je weten of ze je project adopteren (of niet).
 4. Adoptie betekent dat de Vrienden een donatie geven voor je project in z’n geheel of gedeeltelijk.
 5. Als het gedeeltelijk is, dan gaan we met de aanvrager in gesprek over een plan voor aanvullende fondsenwerving voor het project. Je project krijgt een plaatsje op de crowdfundpagina.
 6. Opbrengsten uit crowdfunding en andere acties worden in de administratie van de Vrienden opgenomen en voor jouw project gereserveerd.
 7. De Vrienden maken hun donatie over naar de kostenplaats van jouw project binnen de Zorgboog. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele inkoop en realisatie. De Vrienden betalen geen facturen van leveranciers voor projecten.
 8. Aan de slag!
Klik hier voor het formulier

De homepage van www.vriendenkleurenjeleven.nl is ingericht als een crowdfundingpagina. Projecten van de Zorgboog, worden op deze pagina gepresenteerd zodat donateurs direct een bijdrage aan een project naar keuze kunnen doen. Misschien wel jouw project!

Waarom crowdfunding via Vriendenkleurenjeleven.nl?
Crowdfunding is het financieren van een project via kleine bedragen van een grote groep mensen. Juist lokale projecten hebben baat bij deze manier van fondsenwerving. Want de gulle gever kan heel specifiek kiezen voor een project bij hem of haar in de buurt. Dat spreekt aan.

Het is ook een manier om te laten zien welke waardevolle projecten we bij de Zorgboog – via Vrienden van de Zorgboog – realiseren. Daarmee bouwen we aan naamsbekendheid en sympathie. Het past goed in het community-denken van de Zorgboog. Met de vrienden bouwen we aan een community van professionals, vrijwilligers, cliënten, donateurs en sponsoren die allemaal kleur willen geven aan het leven.

Voorwaarden voor succes
Als je project door de Vrienden wordt geadopteerd, dan zorgen we samen voor een aansprekende en concrete presentatie op deze pagina. Een foto, een sterke tekst, een doelbedrag en een einddatum. Dan kan de teller gaan lopen. Maar dat gaat niet vanzelf; je zult er je eigen netwerk voor moeten aanspreken. Collega’s, cliënten, vrijwilligers, buurtbewoners, vrienden en familie, de wijkraad, de school in de buurt, de sportvereniging; hoe meer mensen van je project op deze pagina weten, hoe groter de kans dat de teller inderdáád gaat lopen. De vrienden gaan er hun best voor doen – dat verwachten we van jou ook!

Gehaald!
Een project mag drie maanden op onze crowdfundingpagina staan. Zelf zie je op de website welk percentage van het streefbedrag binnen is. Als het streefbedrag gehaald is, dan kun je het project gaan realiseren. Alle donaties komen per project binnen op de bankrekening van de Vrienden; zij voeren voor jou de administratie. Je hebt er geen omkijken naar.

Is het streefbedrag na drie maanden niet gehaald, dan overleggen we over vervolgstappen. Dat kan zijn opnieuw een periode van drie maanden op de website, een andere impuls aan de fondsenwerving of aanpassing van het project. Als de realiteit is dat er geen donaties voor het project opgehaald kunnen worden, dan gaat het project helaas niet door.

Aanvraagformulier

Fijn dat je een project bij de vrienden indient! We zien uit naar je aanvraag. Gebruik daarvoor dit formulier. Je kunt het tussentijds opslaan als je het niet meteen helemaal kunt invullen. We nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling.

Heb je nog vragen? Mail dan je vraag, naam en telefoonnummer naar vrienden@zorgboog.nl

Bekijk hier de factsheet

  Aanvrager  Project


    Gebruik a.u.b. maximaal 250 woorden.

    Gebruik a.u.b. maximaal 150 woorden.

    Gebruik a.u.b. maximaal 100 woorden.

    Gebruik a.u.b. maximaal 200 woorden.

    Gebruik a.u.b. maximaal 100 woorden.

    Gebruik a.u.b. maximaal 100 woorden.

    Gebruik a.u.b. maximaal 100 woorden.

  Kosten

  Arrow-up